Događaj na Proljeću koji se ne propušta: Cjelovečernji plesni koncert „putujućeg muzeja“ – Ansambla Lado

Uvijek drag gost Hercegovine, nadaleko poznati i proslavljeni Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske Lado, ponovno dolazi u grad na Neretvi na Mostarsko proljeće 2023. – XXV. dane Matice hrvatske Mostar.

Naime, u suradnji Mostarskoga proljeća i Hrvatskoga doma hercega Stjepana Kosače Lado će u ponedjeljak, 22. svibnja u Velikoj dvorani s početkom u 20 sati održati cjelovečernji plesni koncert.

Ansambl Lado nacionalni je profesionalni folklorni ansambl osnovan 1949. godine sa zadaćom i ciljem istraživanja, prikupljanja, umjetničke obrade i scenskog prikazivanja najljepših primjera bogate hrvatske glazbene i plesne tradicije. Posjeduje jedinstvenu kolekciju izvornih narodnih nošnji iznimne vrijednosti i ljepote (više od 1200 kompleta), od kojih su neke stare i više od stotinu godina pa ga zato s pravom nazivaju i “putujućim muzejom”.

U suradnji s brojnim etnokoreolozima i koreografima u dugom nizu godina nastao je impozantan koreografski repertoar s više od 100 koreografija, koje predstavljaju plesnu i glazbenu tradiciju svih dijelova Republike Hrvatske te tradiciju Hrvata, koji već stoljećima naseljavaju Bosnu i Hercegovinu, Vojvodinu, Crnu Goru.

– Plesni koncert je događaj koji se ne propušta i o kojem se uvijek nanovo priča. Mjesto sjedinjenja umjetnika Ansambla Lado i publike samo je jedan od razloga da nam se pridružite na koncertu – navode organizatori dodajući kako su ulaznice za koncert Ansambla Lado u prodaji na blagajni Kosače

 

JOŠ MALO O ANSAMBLU LADO:

Vrhunski plesači, njih 38, koji su istodobno i izvanredni pjevači, s lakoćom se transformi-
raju iz plesnog ansambla u reprezentativan folklorni zbor, a 14 odličnih glazbenika svira pede
setak tradicijskih i klasičnih instrumenata.
Lado je arhaična slavenska riječ, često korištena kao pripjev u starim obrednim pjesmama
sjeverozapadne Hrvatske, a sinonim je za riječi dobar, drag, mio.
Lado u svom radu okuplja najpoznatije hrvatske etnokoreologe i koreografe, etnomuzikologe, glazbene aranžere i folkloriste, ali i skladatelje i dirigente nadahnute pučkim glazbenim stvaralaštvom. Sve to rezultiralo je impozantnim koreografskim i glazbenim repertoarom s više od stotinu različitih koreografija i nekoliko stotina vokalnih, instrumentalnih i vokalno-instrumentalnih brojeva. Svojim repertoarom Lado predstavlja hrvatsku baštinu nastalu
na raskrižju kultura, obogaćenu mediteranskim, balkanskim, panonskim i alpskim utjecajima.

Lado tijekom godine održi niz cjelovečernjih plesnih koncerata i u svakom prikaže desetak koreografija s raznih hrvatskih strana, vodeći računa da program uvijek bude i raznolik i repre
zentativan, odnosno da budu zastupljena sva četiri etnokoreološka područja Hrvatske: alpsko, panonsko, dinarsko i jadransko.

Lado za ljubitelje folklorne scensko-glazbene umjetnosti priređuje i cjelovečernje temat-
ske koncerte, kao što su: Na moru i kraju – pjesme i plesovi jadranskih otoka, obale i zaleđa, Hod kroz god hrvatski narodni običaji kroz godinu, Dragi naš kaj – pjesme i plesovi sjeverozapadne kajkavske Hrvatske, Lipi naši škoji – folklorne slike s jadranskih otoka, Šokački sastanak – glazbena i plesna tradicija panonskih krajeva – Slavonije, Baranje i Bačke.